Fotowoltaika w Polsce – jak to się zaczęło?

16.03.2021 | Blog

Fotowoltaika bez wątpienia stanowi jedno z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez Polaków instalacji do produkcji energii odnawialnej na własny użytek. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu mechanizmowi fotowoltaika jest jednym z najprostszych i jednocześnie najbardziej efektywnych mechanizmów do produkcji energii elektrycznej. Warto jednak wiedzieć dokładnie, czym jest fotowoltaika i jak zaczęła się jej historia oraz popularyzacja akurat tego rodzaju produkcji energii w Polsce.

Fotowoltaika w Polsce – jak zaczęła się jej historia?

Warto wiedzieć, że zjawisko fotowoltaiki znane jest już od 1839 roku. Wtedy to francuski uczony Alexandre Edmonde Becquerel odkrył tzw. zjawisko fotowoltaiczne, czyli konwersję światła w energię elektryczną. Następnie uczeni tacy jak William Grylls Adams czy Albert Einstein dokonywali kolejnych odkryć w tej dziedzinie. W końcu w latach 60. i 70. ubiegłego wieku instalacja fotowoltaiczna była wykorzystywany m. in. w podróży statków kosmicznych i od tamtego czasu stawała się coraz popularniejsza. 

W Polsce jednak instalacja fotowoltaiczna po raz pierwszy pojawiła się po wstąpieniu do Unii Europejskiej w latach 2005-2009. Wówczas wraz z powolnym odchodzeniem od węgla kamiennego oraz innych tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii, a także w związku ze zmianami klimatycznymi, instalacja fotowoltaiczna zyskiwała coraz większy rozgłos. W końcu ze względu na obowiązujące traktaty i zobowiązania energia elektryczna produkowana z fotowoltaiki zaczęła być w niektórych miejscach wręcz wymagana. Dlatego też dobrze, byś dowiedział się więcej na temat samej instalacji fotowoltaicznej oraz korzyści, jakie ze sobą niesie.

Czym jest instalacja fotowoltaiczna?

Zgodnie z definicją, instalacja fotowoltaiczna to nic innego jak zbiór kilku elementów, dzięki którym możesz produkować na własny użytek prąd ze źródła, jakim jest Słońce. Podstawowym elementem tego rodzaju instalacji są panele słoneczne zbudowane z krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Dzięki ich użyciu padająca wiązka światła na panel fotowoltaiczny kumuluje się i wprawia w ruch zamieszczone na płycie elektrony. W ten sposób powstaje napięcie elektryczne – a w konsekwencji – prąd elektryczny o natężeniu stałym.

Następnym krokiem jest przemiana energii elektrycznej o natężeniu stałym w prąd zmienny. Jest to możliwe dzięki użyciu tzw. inwertera (falownika). Jest to główny element, dzięki któremu prąd może być używany jako energia elektryczna w Twoim domu lub firmie. Końcowym etapem jest przesłanie w ten sposób wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci kabli, które z kolei transportują prąd do miejsca magazynowania lub do sieci energetycznej. Warto wiedzieć, że oprócz możliwości produkcji energii na własny użytek, instalacja fotowoltaiczna może przynieść Ci szereg innych korzyści różnego rodzaju.

Jakie są zalety korzystania z energii elektrycznej?

Na podstawie opinii wielu ekspertów oraz użytkowników tego sposobu produkcji energii elektrycznej, instalacja fotowoltaiczna posiada wiele korzyści. Po pierwsze korzystając z fotowoltaiki możesz praktycznie natychmiastowo uzyskać niezależność energetyczną. Instalacja fotowoltaiczna zapewnia produkcję oraz magazynowanie nadwyżek energii przez okrągły rok. Po drugie jest to jedno z tzw. “zielonych źródeł energii”, co oznacza, że podczas procesu produkcji energii nie powstają żadne produkty spalania takie jak dwutlenek węgla. Tym samym można przyczynić się do odwrócenia niekorzystnych zmian klimatycznych i wspierać środowisko.

Warto jednak podkreślić, ze instalacja fotowoltaiczna zapewnia pewien rodzaj bezpieczeństwa. Odnosi się to m.in do bezpieczeństwa finansowego, gdyż instalacja ta nie wymaga opłacania miesięcznych rachunków za energię. Po drugie, dzięki możliwości korzystania z tej energii cały rok, w prosty sposób można uniezależnić się od systemu energetycznego w Polsce, a nadwyżki energii sprzedawać, czerpiąc przy tym zyski. Na tej podstawie można jasno stwierdzić, że pomimo dość krótkiej historii instalacji fotowoltaicznej w Polsce, jest to jedno z najlepszych zielonych źródeł produkcji prądu dla Ciebie i Twoich bliskich.