Fotowoltaika – jak czytać rachunek za prąd?

16.03.2021 | Blog

Fotowoltaika to jeden z najlepszych sposobów na obniżenie rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że sama instalacja fotowoltaiczna nie zredukuje kosztów prądu do zera, dlatego też co miesiąc będziesz otrzymywał rachunki za prąd. Dowiedz się, w jaki sposób należy je odczytywać i co składa się na koszt energii.

Fotowoltaika a rachunki za prąd

Omawiając temat rachunków za prąd przy jednoczesnym posiadaniu paneli fotowoltaicznych, warto zapoznać się z pojęciem prosumenta. Dzięki niemu łatwiej będzie zrozumieć konieczność dokonywania pewnych opłat za energię. Prosument to nikt inny, jak producent i konsument w jednym. Z jednej strony produkujemy więc energię, z drugiej zaś sami ją zużywamy, przynajmniej w pewnym stopniu. Prosument zobowiązany jest do uiszczenia opłat stałych, które wynikają nie z samego faktu korzystania z energii elektrycznej, a z kosztów utrzymania całej infrastruktury, która ma doprowadzić prąd do jego mieszkania. Opłaty stałe należy uiścić, nawet jeśli wyprodukujemy więcej prądu, niż sami zużyjemy. Koszty te stanowią około 34% wartości całej faktury. W 42% prosument płaci za energię czynną – jest to czysty prąd, który zasila jego urządzenia elektryczne w domu. Kolejnym czynnikiem, niezmiennym, który wpływa na wartość faktury, jest stawka VAT. Podatek VAT z założenia uiszczany jest przez ostatecznego odbiorcę towaru lub usługi, zatem firmy przerzucają tenże podatek na konsumentów. Jaka stawka VAT ma zastosowania przy fotowoltaice? Obowiązuje tutaj stawka podstawowa, czyli 23%, która obliczana jest na podstawie kwoty netto faktury. Pozostały 1% wartości faktury to akcyza, którą również musi opłacić prosument, pomimo iż sam produkuje energię elektryczną. W przypadku rachunku za prąd z fotowoltaiką warto zwrócić uwagę na takie pozycje na fakturze jak:

  • energia oddana – oznacza prąd, który prosument oddał do sieci,
  • saldo energii – wartość energii zużytej i wyprodukowanej,
  • magazyn energii – wartość energii, jaką można wykorzystać przez kolejne 365 dni.

Rachunek za prąd przy fotowoltaice przychodzi z częstotliwością zależną od przyjętego okresu rozliczeniowego. Może być to okres jedno-, dwu-, lecz nawet dwunastomiesięczny. 

Od czego zależy wysokość rachunku?

Chcąc zainwestować w instalację fotowoltaiczną, wiele osób interesuje kwota, jaką będzie trzeba zapłacić za energię i jak wysoki będzie rachunek za prąd przy fotowoltaice. Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim warto zastanowić się, czy będziemy w stanie wyprodukować dokładnie tyle energii, ile sami zużyjemy. W większości przypadków taki właśnie jest cel instalacji fotowoltaicznych, jednak wszystko musi być wtedy bardzo profesjonalnie obliczone oraz zamontowane. Jeżeli uda nam się wyprodukować tyle prądu, ile sami potrzebujemy, rachunek za prąd nie powinien przekroczyć 200 zł rocznie. Warto jednak pamiętać o tym, że jest to prognozowana kwota, dlatego faktyczny, roczny koszt może nieco się różnić. Inaczej wygląda rachunek za fotowoltaikę, jeśli ilość wyprodukowanego prądu nie odpowiada naszemu zapotrzebowaniu. W tym przypadku jesteśmy zmuszeni dokupić prąd z elektrowni, dlatego też nasz rachunek automatycznie rośnie. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy instalacja fotowoltaiczna celowo nie jest skrojona na wymiar, na przykład ze względu na ograniczenia budżetowe czy z dostępnością miejsca. Natomiast może również zdarzyć się tak, że dotychczasowa instalacja przestanie zaspokajać potrzeby domowników – na przykład w momencie, gdy przejdziemy na ogrzewanie elektryczne.