Fotowoltaika dla firm – wady i zalety

16.03.2021 | Blog

Fotowoltaika jest innowacyjnym sposobem na gromadzenie źródeł energii ze światła słonecznego, który każdy może mieć u siebie w domu lub w firmie. Do tego procesu wykorzystywane jest zjawisko fotowoltaiczne, które polega na zamianie energii świetlnej w energię elektryczną.

Dla każdego domostwa lub biura firmowego można zastosować odpowiednią ilość modułów paneli fotowoltaicznych, które zostają zamontowane na dachu domu lub biura i będą zamieniały energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Aby zmienić prąd zmienny na prąd stały, taki jak znajduje się w gniazdku elektrycznym i służy do uruchomienia wszelkich urządzeń elektrycznych, konieczne jest zastosowanie urządzenia, które nazywa się falownikiem. Dzięki niemu instalacja funkcjonuje prawidłowo i spełnia wszelkie oczekiwania bezpieczeństwa i technologiczne. Trzeba również indywidualnie dopasować poszczególne elementy instalacji, tak aby spełniła Twoje najwyższe oczekiwania.

Fotowoltaika dla firm

Takie rozwiązanie jest przede wszystkim nowoczesne i innowacyjne. Jeśli prowadzisz firmę i masz na własność budynek, w którym znajduje się jej siedziba to, fotowoltaika jest idealnym rozwiązaniem długofalowym, aby nie tylko zaoszczędzić na kosztach związanych z utrzymaniem biura, ale by prowadzić ekologiczny biznes. Ustawa o OZE nie zmusza do posiadania koncesji dla firm, które mają mikroinstalacje tzn. taką o mocy do 40 kW, natomiast przy instalacji o mocy od 40 kW do 200 kW, wymagany jest wpis do rejestru w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Rozliczenie za fotowoltaikę dla firm

Jest to proces niezbyt skomplikowany dla nowoczesnej księgowości. Jeżeli panele fotowoltaiczne służą budynkowi mieszkalnemu, to dla przedsiębiorcy, który jest właścicielem tegoż budynku, przysługuje ulga termomodernizacyjna, odliczana od podstawy obliczenia podatku. Jest ona składana w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym firma poniosła wydatki, dlatego przez 5 lat należy przechowywać faktury potwierdzające ten fakt.

Opłacalność zastosowania fotowoltaiki w firmie

Jest dość korzystna dla przedsiębiorcy, dlatego, że do kosztów podlegających odliczeniu zalicza się zarówno wydatki poniesione na materiały budowlane, usługi związane ściśle z termomodernizacją i koszty samej instalacji fotowoltaicznej. Możesz wtedy odliczyć pełny koszt wydatków, do wysokości 53 tys. zł. na jeden budynek i jednego przedsiębiorcę.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm możesz uzyskać poprzez Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu, który ruszył w lutym 2020 roku, a którego celem jest poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej szkół, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu. Jest on przewidziany dla spółek komunalnych, przedsiębiorstw przemysłowych i również producentów energii i ciepła.

Dla dużych firm, w których roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2GWh przeznaczony jest Program Energia Plus-wspierający rozwój odnawialnych źródeł energii wśród przedsiębiorstw. Głównym celem projektu jest propagowanie fotowoltaiki, aby zminimalizować niedobry wpływ firm na stan powietrza w Polsce.

Jeśli prowadzisz działalność, która potrzebuje wsparcia w inwestycji na pozyskiwanie ciepła lub energii elektrycznej to zapoznaj się z Programem Bocian. Tutaj głównym celem jest redukcja lub całkowite zminimalizowanie emisji CO₂ poprzez realizację rozwiązań technologicznych w tzw. zielonej energii. Są to np. elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, źródła ciepła opalane biomasą, biogazownie i inne.

Aby zastosowanie fotowoltaiki dawało wymierne korzyści, pamiętaj o tym, aby moc systemów fotowoltaicznych była dostosowana dokładnie dla Twojego przedsiębiorstwa. To bardzo ważne, by nie generować niepotrzebnie zbyt dużych nadwyżek energii, tylko aby energia produkowana przez system była wykorzystywana na bieżąco. Instalacja powinna mieć odpowiednią moc, która pokryje 60 % zapotrzebowania energetycznego firmy, wtedy nie powstaną zbędne nadwyżki energetyczne, które firma zmuszona będzie odsprzedawać do sieci publicznej często po zaniżonych stawkach rynkowych.