Czym jest ustawa prosumencka?

16.03.2021 | Blog

Coraz wyższe koszty prądu oraz gazu, skutkują tym, że ludzie coraz bardziej poszukują tańszych oraz bardziej ekologicznych rozwiązań. Jednym z nich jest instalacja fotowoltaiczna. Dzięki niej twoje opłaty za prąd znacznie się zmniejszą, a także, zamiast ogrzewania gazowego będziesz mógł zastosować elektryczne. Chcąc założyć instalację fotowoltaiczną, powinieneś jednak wiedzieć, czym jest ustawa o OZE oraz jak wygląda ustawa prosumencka. 

Ustawa prosumencka a fotowoltaika

Zacznijmy od tego, czego dotyczy ustawa prosumencka. Prosument jest to osoba, która jednocześnie jest zaangażowana w proces tworzenia oraz promowania produktu danej marki. Jest to określenie używane często do fotowoltaiki, lecz nie tylko. Szczegółowa definicja prosumenta jest określona w ustawie o OZE. W przypadku fotowoltaiki prosument jest to osoba, która jednocześnie tworzy oraz konsumuje energię elektryczną. Zapewne zastanawiasz się, jak odnosi się to do prawa energetycznego? Otóż w czerwcu 2019 roku zostały dokonane zmiany w ustawie o OZE. Jedną z tych zmian było poszerzenie definicji “prosumenta”. W dalszej części artykułu postaramy się wytłumaczyć Ci, w jaki sposób poszerzono ten termin i co on dokładnie oznacza.

Samo słowo prosument jest połączeniem dwóch pojęć, czyli: producent i konsument. Jest to osoba, która uczestniczy w procesie tworzenia określonego produktu, wraz z jednoczesną konsumpcją. Mówiąc o produkcji energii elektrycznej z OZE, prosument był definiowany jako odbiorca końcowy, który kupując energię elektryczną, produkuje ją również w swojej mikroinstalacji. Prosument zużywał energię na własne potrzeby, które nie były powiązane z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Wraz z nowelizacją ustawy o OZE, zmieniła się definicja tego, kim jest prosument. 

Po wprowadzonych zmianach prosument jest to osoba, która wytwarza energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych, wykorzystując ją na własne potrzeby. Może on jednak również magazynować oraz przekazywać do sieci energetycznej. Warto wspomnieć jednak o tym, że przekazywanie tej energii nie może być większą częścią jego działalności gospodarczej. Czasem bywa również tak, że prosument nie jest nawet przedsiębiorcą. 

OZE fotowoltaika – opinie

Skoro wiemy już, że prosument jest to osoba, która wytwarza energię elektryczną, korzysta z niej oraz oddaje nadwyżkę energii do sieci energetycznej, aby odebrać ją w innym okresie. Aby wiele osób, które produkowało energię na poziomie domowym, mogło zachować możliwość pozbycia się nadwyżki drogą oddania do sieci, wprowadzono pakiet prosumencki. Mówi on o tym, że małe oraz średnie firmy mogą wytwarzać energię elektryczną na zasadach prosumenckich, a przy okazji będą mogły korzystać z upustu. 

Opinie na temat nowelizacji ustawy są różne. Warto jednak wspomnieć o kilku aspektach, które pomogą Ci zdecydować, czy takie rozwiązanie jest opłacalne.

  • Dbasz o środowisko naturalne – OZE, czyli odnawialne źródła energii są bezinwazyjnymi metodami pozyskiwania energii elektrycznej. Wiadomo, że ciężko jest, aby cały system pozyskiwania energii przestawił się na bardziej nowoczesne rozwiązania.
  • Stajesz się niezależny energetycznie – Posiadając własną, małą elektrownię energetyczną, zapewniasz sobie częściową niezależność energetyczną. Uniezależniasz się w takiej sytuacji od dostawców prądu i możesz w dużej części oprzeć się całkowicie na własnej instalacji. W tym przypadku nie obchodzą cię rosnące ceny i inne sytuacje, na które nie masz wpływu
  • Jest to inwestycja długoterminowa – Instalacja fotowoltaiczna po jakimś czasem wróci do ciebie z szeregiem korzyści. W porównaniu do niepewnych podmiotów bankowych słońce będzie świecić przez wiele lat, a co za tym idzie, możesz mieć pewność, że twoja inwestycja ma sens.

OZE fotowoltaika – dotacje

Wiele osób cieszy się ze względu na to, że mogą odzyskać część środków z inwestycji. Często wiąże się to z tym, że nie kalkulują one dokładnie kosztów pozyskania dotacji, czyli przygotowania dokumentacji oraz uiszczenia opłat związanych ze złożeniem wniosku. Wiele firm musi jednak wykonać audyt energetyczny. Większe przedsiębiorstwa, które są objęte ustawą o efektywności energetyczne, przechodzą tę procedurę raz na jakiś czas. W takim przypadku mogę one powiązać to ze staraniem się o dotację na OZE. Inaczej wygląda kwestia w przypadku mniejszych podmiotów oraz osób prawnych. Muszą one ponieść koszt takiego przedsięwzięcia. Jest to jednak niezbędna procedura, ponieważ można określić wpływ inwestycji na pobór ciepła oraz prądu, a co za tym idzie – opłacalność. Inną kwestią jest to, że instalacja ma posiadać trwałość minimum trzech lat i przez ten czas konieczne jest gromadzenie wszystkich danych o zużyciu energii. Problematyczna może być zmiana właściciela budynku. Wszystkie modyfikacje instalacji wymagają aktualizacji dokumentów. Dotyczy to również wszystkich usterek.

Decydując się na finansowanie, warto sprawdzić wszystkie jego warunki oraz wyliczyć, czy koszty pozyskania i utrzymania dotacji nie są wyższe niż korzyści, które będziesz z tego miał.